Повідомлення

про прийняття рішення про продовження строку діяльності

Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду

«Приватні інвестиції» Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «СВОП»


Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» повідомляє учасників Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Приватні інвестиції» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» (далі – ЗНВПІФ «Приватні інвестиції»), що Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» (протокол № 10/2 від 13 жовтня 2014 року) прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Приватні інвестиції» до 15 грудня 2023 року.

ТОВ «КУА «СВОП» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «Приватні інвестиції», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження діяльності ЗНВПІФ «Приватні інвестиції», в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: бульвар Івана Лепсе, 8, м. Київ, Україна.

2) Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3) Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Приватні інвестиції», яка дорівнює 22266,49 грн. за один інвестиційний сертифікат.

4) Дата початку приймання заявок від учасників – 13 жовтня 2014 року; дата закінчення приймання заявок від учасників – 13 січня 2015 року.

5) Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з 13 квітня 2015 року по 13 травня 2015 року шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.

6) У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно до заявки про викуп передала ТОВ «КУА «СВОП» інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «КУА «СВОП» протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Повідомлення

про прийняття рішення про продовження строку діяльності

Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду

«Проектне інвестування» Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «СВОП»Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» повідомляє учасників Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Проектне інвестування» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» (далі – ЗНВПІФ «Проектне інвестування»), що Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» (протокол № 10/1 від 13 жовтня 2014 року) прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Проектне інвестування» до 15 грудня 2023 року.

ТОВ «КУА «СВОП» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «Проектне інвестування», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження діяльності ЗНВПІФ «Проектне інвестування», в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: бульвар Івана Лепсе, 8, м. Київ, Україна.

2) Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3) Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Проектне інвестування», яка дорівнює 44920,94 грн. за один інвестиційний сертифікат.

4) Дата початку приймання заявок від учасників – 13 жовтня 2014 року; дата закінчення приймання заявок від учасників – 13 січня 2015 року.

5) Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з 13 квітня 2015 року по 13 травня 2015 року шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.

6) У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно до заявки про викуп передала ТОВ «КУА «СВОП» інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «КУА «СВОП» протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.