Риса

Депозит

Самостійне інвестування

Фонд

відкритий

інтервальний

закритий

Рівень прибутковості

мінімальний

залежить від Вашого професіоналізму

середній

вище середнього

в залежності від інвестиційної стратегії фонду

Рівень ризику

мінімальний

залежить від Вашого професіоналізму

середній

середній

в залежності від інвестиційної стратегії фонду

Професіоналізм інвестора

немає

високий

мінімальний

мінімальний

мінімальний

Податки

немає

13% на різницю між доходом від реалізації цінних паперів та витратами на їх придбання (щорічно)

13% на прибуток при продажі цінних паперів Фонду та 5% на дивіденди від цінних паперів Фонду

Витрати

мінімальні

комісія брокеру + витрати на торговий термінал + інші витрати

винагорода КУА, витрати на депозитарія, зберігача, незалежного оцінщика майна та аудитора Фонду, інші витрати, пов'язані з управлінням Фондом. Загальні витрати не можуть перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів Фонду

Ліквідність

висока

залежить від об'єктів та інвестованих сум

висока

Середня (залежить від кількості інтервалів)

Низька (вища для Фондів, що обертаються на вторинному ринку)