Укр Рус Eng
Головна arrow Наші досягнення
Головне меню
Короткі новини

Можна просто підрахувати: 1 грн. додаткової зарплати стане підприємству в 1,5 грн. – на цю гривню «накручується» 0,5 грн. прибуткового податку, обов’язкових соціальних і пенсійних нарахувань. Якщо ж перерахувати 1 грн. на користь робітника в його рахунок в НПФ – на цій гривні підприємство втратить лише 75 коп замість 1,5 грн. На цю гривню нічого не нараховується, з неї нічого не втримується, до того ж – вона відноситься на валові витрати. Тобто, на податку на прибуток підприємство зекономить 25 копійок.

 


Image
Група компаній IQ надає повний набір послуг, пов‘язаних з здійсненням діяльності по недержавному пенсійному забезпеченню (включаючи створення і обслуговування недержавних пенсійних фондів для клієнтів), а також оптимізацією управління фінансовими ресурсами клієнтів за допомогою створених для них венчурних інвестиційних фондів, і операцій з цінними паперами.До складу групи «IQ» входять:
• Компанія з управління активами «IQ – Technology»,
• торговець цінними паперами «IQ – BROK»,
• фінансова компанія «IQ – Finance»,

Власний капітал групи «IQ» на 01 січня 2012 року складає 45,713 млн. грн.

Компанія з управління активами «IQ – Technology» здійснює діяльність з управління активами інвестиційних і пенсійних фондів, а також адміністрування недержавних пенсійних фондів.

В грудні 2003 року Компанія одержала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування.

В березні 2004 року в зв'язку з розширенням діяльності Компанія одержала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності по управлінню активами пенсійних фондів.

В листопаді 2004 року Компанія стала одним з перших трьох ліцензованих адміністраторів недержавних пенсійних фондів, одержавши ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Керівництво Компанії має багаторічний досвід діяльності з управління активами, набутий в процесі управління інвестиційними і взаємними фондами інвестиційних компаній, а також створення і функціонування недержавних пенсійних фондів.

Власний капітал ТОВ КУА «Ай К’ю Технолоджі» на 01 січня 2012 року складає 12,03 млн. гривень, що дозволяє їй управляти активами інвестиційних фондів на суму до 601,55 млн. грн. (понад 58,4 млн. євро).

Зокрема, Компанія вже створила для своїх клієнтів три пайові венчурні інвестиційні фонди (загальна номінальна вартість зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів яких становить 165,1 млн. грн.) та надає послуги з управління активами закритому недиверсифікованому корпоративному інвестиційному фонду одного зі своїх клієнтів.

Станом на на 01 січня 2012 року в управлінні компанії загалом перебуває 4,8 млн.грн. активів інвестиційних фондів.
Управління активами недержавних пенсійних фондів Компанія може здійснювати без вартісних обмежень.

Компанія здійснює
• адміністрування і управління активами:
• Корпоративного пенсійного фонду «СТИРОЛ»
• Недержавного пенсійного фонду «Корпоративний стандарт»,
• Відкритого недержавного пенсійного фонду «Спільний капітал»
• Відкритого недержавного пенсійного фонду «Взаємодопомога»
• Непідприємницького товариства “Об‘єднаний відкритий недержавний пенсійний фонд”,
• Відкритого недержавного пенсійного фонду ”Ніка”,
• Непідприємницького товариства “Всеукраїнський відкритий недержавний пенсійний фонд ”Свята Софія”,
• адміністрування:
• Непідприємницького товариства “Відкритий недержавний пенсійний фонд ”Кремінь”,
• Недержавного пенсійного фонду “Український пенсійний контракт”.

Станом на 01 січня 2012 року в управлінні Компанії загалом перебуває 5,5 млн.грн. пенсійних активів.

До співробітництва з нашою Компанією залучені провідні вітчизняні фахівці з питань недержавного пенсійного забезпечення з числа авторів Законів України “Про недержавне пенсійне забезпечення” і “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

Методологічне супроводження діяльності Компанії здійснює Український інститут розвитку фондового ринку – навчально-методичний центр Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Компанія з управління активами «IQ – Technology» є ініціатором створення та співзасновником професійного об’єднання - Української асоціації пенсійного забезпечення.

Високий професійний рівень і репутація персоналу нашої Компанії, а також її політична та економічна незалежність від фінансово-промислових угруповань може забезпечити якість наших послуг і ефективність співробітництва з клієнтами.