Укр
Спільне інвестування arrow Специфіка ІСІ
Головне меню

 


Що таке інвестиційний Фонд?

Інвестиційний Фонд – це форма спільного інвестування, при якій інвестори акумулюють гроші у ІСІ для подальшого інвестування. Гроші акумулюються у Фонді через продаж Фондом цінних паперів, що відображають долю інвестора в активах Фонду. Після цього зібрані кошти професійно інвестуються компанією з управління активами (КУА) у різні види активів: акції, облігації, депозити, нерухомість та інші фінансові інструменти з метою отримання інвестиційного прибутку та приросту активів Фонду.

У всьому світі інвестиційні Фонди є найбільш популярною альтернативою банківським депозитам. Але важливо зрозуміти головну відмінність Фондів від депозитів: поклавши гроші на депозит Ви отримуєте певний рівень стабільного доходу протягом депозитного періоду, у той час як банк отримує решту доходу від інвестування ваших коштів у різні види активів. Фонди, як правило, пропонують набагато вищий рівень доходу, що виплачується інвестору цілком, але, одночасно, певний рівень доходності не може бути гарантовано.

Для того, щоб вибрати інвестиційний Фонд, що відповідає Вашим потребам, необхідно звернути увагу на його інвестиційну стратегію, або, іншими словами, на види активів, у які Фонд інвестує. В залежності від активів у портфелі, Фонди можуть бути більш чи менш ризикові та мати вищий чи нижчий рівень доходності відповідно. Фонди акцій мають найвищий рівень ризику, але, зазвичай, приносять найвищий дохід. Фонди облігацій несуть у собі низький рівень ризику, але і доходність у них більш консервативна.

Існують також Фонди змішаних інвестицій, так звані диверсифіковані Фонди, що складаються з різних класів активів у певній пропорції (наприклад: 50% акції, 30% корпоративні облігації, 20% державні облігації). Доходність у таких Фондів значно вища за Фонди облігацій, а рівень ризику менший ніж у Фондах акцій.

Специфіка інвестиційних Фондів

Які існують можливості використання капіталу?

• Банківські депозити
• Самостійне інвестування в акції та облігації
• Інвестиційні Фонди

Наступна таблиця показує переваги та недоліки кожної з таких можливостей

Які переваги інвестування у Взаємні Фонди?

Вища дохідність – на відміну від банківських депозитів, інвестори Фонду є його співвласниками та отримують весь дохід від інвестицій за вийнятком витрат, пов’язаних з управлінням Фонду. В той же час Фонд є великим гравцем на ринку та має можливості інвестування на вигідніших умовах ніж окремі інвестори.

Мінімізація ризику – Фонди зазвичай диверсифікують свої портфелі, вкладаючи кошти у різні види активів тим самим мінімізуючи ризики. Така стратегія використовується при великих об’ємах інвестицій, а отже не завжди можлива для окремих інвесторів. Навіть великі корпорації не завжди мають можливість щоденно відслідковувати зміни ринкових котирувань та робити постійну переоцінку портфелю, як цим професійно займається компанія з управління активами.

Зручність – Поклавшись на професіоналізм інвестиційних менеджерів означає, що Вам немає необхідності самостійно вивчати специфіку Фондового ринку, слідкувати за змінами котирувань на цінні папери щоденно, а іноді навіть щогодинно. Замість цього Ви регулярно отримуєте звіти про діяльність Фонду та стан Ваших інвестицій. Інша важлива перевага Фондів, це можливість продати Ваші акції/інвестиційні сертифікати у зручний для Вас час.

Надійність – Ви можете бути впевнені, що Ваші права як інвестора захищені Законом України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні Фонди). Усі аспекти діяльності компанії з управління чітко регулюються Державною комісією з цінних паперів та Фондового ринку, банком-зберігачем активів Фонду, а також аудитором Фонду. Ви можете також мати певний рівень контролю над інвестиційним процесом, ставши членом Спостережної ради Фонду.

Пайові інвестиційні фонди

Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) дають можливість багатьом вкладникам вийти на ринок з високим потенціалом доходу, що доступний лише крупним інвесторам. Інвестиційний сертифікат фонду — це цінний папір, який не лише добре диверсифікований, але й має цілий ряд переваг перед варіантом інвестування в інші цінні папери. Серед них:

- Простота. Менші витрати і простота інвестування через фонд дозволяє істотно заощадити як грошові, так і адміністративні та часові ресурси.
- Диверсифікованість. Активи фонду диверсифіковані вкладанням у велику кількість цінних паперів, що зводить ризики до мінімуму.
- Прибутковість. Уникнення проміжного оподаткування завдяки стимулюючому податковому законодавству. Фонд може здійснити на ринку безліч прибуткових операцій, але поки прибутки від них залишаються у фонді, вони знову інвестуються, збільшують належні фонду активи і збільшують вартість інвестиційних сертифікатів інвестора без проміжного оподатковування.
- Надійність. Високий рівень державного регулювання та інформаційна прозорість, жорсткі обмеження, що накладаються Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) надійно захищають вклади інвесторів фонду.

Можливість використання інвестиційних сертифікатів в якості застави.