Укр Рус Eng
Пенсійне забезпечення arrow Чому IQ?
Головне меню
Короткі новини

Можна просто підрахувати: 1 грн. додаткової зарплати стане підприємству в 1,5 грн. – на цю гривню «накручується» 0,5 грн. прибуткового податку, обов’язкових соціальних і пенсійних нарахувань. Якщо ж перерахувати 1 грн. на користь робітника в його рахунок в НПФ – на цій гривні підприємство втратить лише 75 коп замість 1,5 грн. На цю гривню нічого не нараховується, з неї нічого не втримується, до того ж – вона відноситься на валові витрати. Тобто, на податку на прибуток підприємство зекономить 25 копійок.

 


Компанія з управління активами «IQ – Technology» створена в 2003 році з метою здійснення діяльності з управління активами інвестиційних і пенсійних фондів, а також адміністрування недержавних пенсійних фондів.

У грудні 2003 року Компанія одержала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування.

У березні 2004 року, в зв'язку з розширенням діяльності, Компанія одержала ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності з управління активами пенсійних фондів.

У листопаді 2004 року Компанія стала одним з перших трьох ліцензованих адміністраторів недержавних пенсійних фондів, які отримали ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Власний капітал групи «IQ» на на 01 січня 2012 року складає 45,713 млн. грн.

Станом на 01 січня 2012 року в управлінні Компанії загалом перебуває 5,5 млн.грн. пенсійних активів

Зокрема, Компанія вже створила для своїх клієнтів три пайові венчурні інвестиційні фонди (загальна номінальна вартість зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів яких становить 165,1 млн. грн.) та надає послуги з управління активами закритому недиверсифікованому корпоративному інвестиційному фонду одного зі своїх клієнтів.

Управління активами недержавних пенсійних фондів Компанія може здійснювати без вартісних обмежень.

В управлінні Компанії на цей час перебуває один з п‘яти недержавних пенсійних фондів, створених до набрання чинності Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», який прийняв рішення про реорганізацію в Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога».

Крім того, Компанія здійснює

• адміністрування і управління активами:
Відкритого недержавного пенсійного фонду «Спільний капітал»,
Відкритого недержавного пенсійного фонду «Взаємодопомога»,
Непідприємницького товариства “Об‘єднаний відкритий недержавний пенсійний фонд”,
Відкритого недержавного пенсійного фонду ”Ніка”,
Непідприємницького товариства “Всеукраїнський відкритий недержавний пенсійний фонд ”Свята Софія”,


• адміністрування:
Непідприємницького товариства “Відкритий недержавний пенсійний фонд ”Кремінь”,
Недержавного пенсійного фонду “Український пенсійний контракт”.

До співробітництва з нашою Компанією залучені провідні вітчизняні фахівці з питань недержавного пенсійного забезпечення з числа авторів Законів України “Про недержавне пенсійне забезпечення” і “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

Методологічне супроводження діяльності Компанії здійснює Український інститут розвитку фондового ринку – навчально-методичний центр Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Високий професійний рівень і репутація персоналу нашої Компанії, а також її політична та економічна незалежність від фінансово-промислових угруповань може забезпечити якість наших послуг і ефективність співробітництва з клієнтами.