ГРУПА КОМПАНІЙ IQ
Спільне інвестування arrow Діяльність ІСІ
Головне меню


Що таке інвестиційний Фонд?

Інвестиційний Фонд – це форма спільного інвестування, при якій інвестори акумулюють гроші в інституті спільного інвестування (ІСІ) для подальшого інвестування. Гроші акумулюються в інвестиційному фонді через продаж цінних паперів, що відображають долю інвестора в активах інвестиційного фонду. Після цього зібрані кошти професійно інвестуються компанією з управління активами (КУА) у різні види активів: акції, облігації, депозити, нерухомість та інші фінансові інструменти з метою отримання інвестиційного прибутку та приросту активів інвестиційного фонду.

У всьому світі інвестиційні Фонди є найбільш популярною альтернативою банківським депозитам. Але важливо зрозуміти головну відмінність інвестиційних Фондів від депозитів: поклавши гроші на депозит ви отримуєте певний рівень стабільного доходу протягом депозитного періоду, у той час як банк отримує решту доходу від інвестування ваших коштів у різні види активів. Інвестиційні фонди, як правило, пропонують набагато вищий рівень доходу, що виплачується інвестору цілком, але, одночасно, певний рівень доходності не може бути гарантовано.

Для того, щоб вибрати інвестиційний Фонд, що відповідає вашим потребам, необхідно звернути увагу на його інвестиційну стратегію, або, іншими словами, на види активів, у які інвестиційний фонд інвестує. В залежності від активів у портфелі, інвестиційні Фонди можуть бути більш чи менш ризикові та мати вищий чи нижчий рівень доходності відповідно. Наприклад, фонди акцій мають найвищий рівень ризику, але, зазвичай, приносять найвищий дохід; фонди облігацій несуть у собі низький рівень ризику, але і доходність у них більш консервативна.

Існують також Фонди змішаних інвестицій, так звані диверсифіковані Фонди, що складаються з різних класів активів у певній пропорції (наприклад, 50% акції, 30% корпоративні облігації, 20% державні облігації). Доходність у таких інвестиційних фондів значно вища за фонди облігацій, а рівень ризику менший ніж у фондах акцій.


Специфіка діяльності інвестиційних Фондів

Основні можливості використання капіталу:

 • банківські депозити;

 • самостійне інвестування в цінні папери та інші інструменти фінансового ринку;

 • інвестиційні фонди.

 • Переваги та недоліки кожної з таких можливостей наведено в таблиці


  Переваги інвестування в інвестиційні Фонди

  Вища дохідність – на відміну від банківських депозитів, інвестори інвестиційного фонду є його співвласниками та отримують весь дохід від інвестицій за вийнятком витрат, пов’язаних з управлінням інвестиційного фонду. В той же час інвестиційний фонд є великим гравцем на ринку та має можливості інвестування на вигідніших умовах ніж окремі інвестори.

  Мінімізація ризику – інвестиційні фонди зазвичай диверсифікують свої портфелі, вкладаючи кошти у різні види активів тим самим мінімізуючи ризики. Така стратегія використовується при великих об’ємах інвестицій, а отже не завжди можлива для окремих інвесторів. Навіть великі корпорації не завжди мають можливість щоденно відслідковувати зміни ринкових котирувань та робити постійну переоцінку портфелю, як цим професійно займається компанія з управління активами.

  Зручність – поклавшись на професіоналізм інвестиційних менеджерів означає, що вам немає необхідності самостійно вивчати специфіку фондового ринку, слідкувати за змінами котирувань на цінні папери щоденно, а іноді навіть щогодинно. Замість цього ви регулярно отримуєте звіти про діяльність інвестиційного фонду та стан ваших інвестицій. Інша важлива перевага інвестиційних фондів – це можливість продати ваші акції/інвестиційні сертифікати у зручний для вас час.

  Надійність – ви можете бути впевнені, що ваші права як інвестора захищені Законом України «Про інститути спільного інвестування» та іншими нормативно-правовими актами. Усі аспекти діяльності компанії з управління чітко регулюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, банком-зберігачем активів інвестиційного фонду, а також аудитором інвестиційного фонду. Ви можете також мати певний рівень контролю над інвестиційним процесом, ставши членом наглядової ради інвестиційного фонду (в корпоративному інвестиційному фонді).


  Пайові інвестиційні фонди

  Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) дають можливість багатьом вкладникам вийти на ринок з високим потенціалом доходу, що доступний лише крупним інвесторам. Інвестиційний сертифікат фонду — це цінний папір, який не лише добре диверсифікований, але й має цілий ряд переваг перед варіантом інвестування в інші цінні папери. Серед них:

 • простота. Менші витрати і простота інвестування через пайовий інвестиційний фонд дозволяє істотно заощадити як грошові, так і адміністративні та часові ресурси;

 • диверсифікованість. Активи пайового інвестиційного фонду диверсифіковані вкладанням у велику кількість цінних паперів, що зводить ризики до мінімуму;

 • прибутковість. Уникнення проміжного оподаткування завдяки стимулюючому податковому законодавству. Пайовий інвестиційний фонд може здійснити на ринку безліч прибуткових операцій, але поки прибутки від них залишаються у фонді, вони знову інвестуються, збільшують належні фонду активи і збільшують вартість інвестиційних сертифікатів інвестора без оподатковування;

 • надійність. Високий рівень державного регулювання та інформаційна прозорість, жорсткі обмеження, що накладаються Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку надійно захищають вклади інвесторів фонду.

 •  

  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою