ГРУПА КОМПАНІЙ IQ
Пенсійне забезпечення arrow Система НПЗ
Головне меню


З 1 січня 2004 року в Україні набув чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яким було запроваджено третій (недержавний) рівень пенсійного забезпечення.


Система недержавного пенсійного забезпечення базується на принципах добровільної участі громадян, роботодавців і їхніх об'єднань у формуванні пенсійних нагромаджень.


Метою створення такої системи є одержання громадянами додаткових пенсійних виплат до пенсій, які виплачуються в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування.


Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», що має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства). В Україні можуть створюватися корпоративні, професійні й відкриті недержавні пенсійні фонди.


Неприбутковий статус недержавного пенсійного фонду означає, що отриманий прибуток не належить засновникам цього недержавного пенсійного фонду, а пропорційно розподіляється між учасниками недержавного пенсійного фонду.


Недержавний пенсійний фонд здійснює свою діяльність винятково з метою:

 • нагромадження пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду;

 • подальшого інвестування пенсійних активів;

 • здійснення пенсійних виплат учасникам фонду. • Переваги створення підприємством НПФ:

 • створення позитивного соціально-політичного іміджу керівництва й засновників підприємства-роботодавця;

 • залучення накопичених довгострокових інвестиційних ресурсів у підприємство - засновника (платника);

 • пільговий режим оподатковування пенсійних внесків, як для самого підприємства, так і для учасників Фонду;

 • підвищення рівня мотивації колективу й управління трудовими ресурсами;

 • безпосередній контроль засновника (платника) за рухом грошових потоків фонду. • Єдиним органом управління є Рада недержавного пенсійного фонду.
  Рада недержавного пенсійного фонду формується засновниками недержавного пенсійного фонду й роботодавцями – платниками (порядок її формування визначається в статуті недержавного пенсійного фонду).


  Рада недержавного пенсійного фонду укладає договори:
 • про адміністрування недержавного пенсійного фонду;

 • про управління активами недержавного пенсійного фонду;

 • про зберігання активів і обслуговування операцій з активами недержавного пенсійного фонду;

 • щодо аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду. • Адміністрування недержавного пенсійного фонду здійснює особа, що має відповідну ліцензію (зокрема, професійний адміністратор або компанія з управління активами). Адміністратор повинен забезпечувати ведення системи персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, укладення пенсійних контрактів із вкладниками, ведення бухгалтерського обліку, здійснення пенсійних виплат, забезпечувати роботу Ради недержавного пенсійного фонду тощо.


  Управління активами здійснює особа, що отримала відповідну ліцензію (зокрема, компанія по управлінню активами або професійний адміністратор). Діяльність по управлінню активами недержавного пенсійного фонду пов’язана з формуванням його інвестиційного портфеля.


  Зберігання активів недержавного пенсійного фонду може здійснювати лише ліцензована банківська установа. Депозитарна діяльність пов'язана з відповідальним зберіганням, обліком активів, а також обслуговуванням операцій з активами недержавного пенсійного фонду.

  Крім цього, до функцій зберігача відносяться функції контролю за діяльністю з управління активами недержавного пенсійного фонду.


  Всі вищезгадані особи підзвітні Раді недержавного пенсійного фонду щодо діяльності НПФ.


  Рада недержавного пенсійного фонду самостійно встановлює періодичність надання їй звітності.


  Якщо для працівника підприємства переваги недержавного пенсійного забезпечення виявляються, головним чином, після виходу на пенсію, то для роботодавця ці переваги реалізуються на етапі створення чи участі у недержавному пенсійному фонді.


  ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

  1. Розмежування й відокремлення активів пенсійного фонду від активів засновників і роботодавців-платників, а також суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, які будуть надавати послуги в цій сфері (адміністратора, компанії по управлінню активами, зберігача).

  2. Диверсифікованість пенсійних активів при інвестуванні (у межах встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» норм).

  3. Внутрішній взаємоконтроль між суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення за дотриманням норм законодавства, статуту, відповідних договорів і надання відповідним державним органам інформації щодо їхніх порушень.

  4. Наявність системи звітності суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення перед Радою недержавного пенсійного фонду, Ради недержавного пенсійного фонду перед зборами засновників.

  5. Інформування громадськості про діяльність недержавного пенсійного фонду шляхом оприлюднення інформації про його діяльність.

  6. Надання учаснику щорічної безоплатної і платної (на письмовий запит) інформації про стан його пенсійних активів.

  7. Здійснення державного нагляду та контролю в сфері недержавного пенсійного забезпечення. Встановлення вимог до суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення щодо надання ними послуг (система державної реєстрації, ліцензування, кваліфікаційні вимоги, обмеження розмірів винагород за надані недержавному пенсійному фонду послуги тощо).


  Компанія з управління активами «IQ – TECHNOLOGY» має всі необхідні ліцензії та може надати повний комплекс послуг з організації системи недержавного пенсійного забезпечення.


  Наші фахівці, спираючись на свій досвід, створять пенсійну програму максимально орієнтовану на потреби та інтереси учасників, роботодавців, засновників.  Переваги й недоліки використання різних схем участі в системі недержавних пенсійних фондів
   

  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою