Image ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю-ТЕХНОЛОДЖІ»

ТОВ «КУА «АЙ К’Ю-ТЕХНОЛОДЖІ» здійснює професійну діяльність з управління активами інвестиційних і недержавних пенсійних фондів, а також адміністрування недержавних пенсійних фондів.

- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (серія АГ № 580035 від 12.12.2011 р., строк дії необмежений);

- Ліцензія Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (серія АБ № 115951 від 29.10.2007 р., строк дії необмежений).

Реєстраційні документи:

Свідоцтво про державну реєстрацію
Довідка з ЄДРПОУ

ТОВ «КУА «АЙ К‘Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» включено до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (Свідоцтво від 15.09.2004 р.)

ТОВ «КУА «АЙ К‘Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» включено до Державного реєстру фінансових установ, як адміністратора недержавних пенсійних флндів (Свідоцтво від 31.01.2005 р.)

ТОВ «КУА «АЙ К‘Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу – саморегулівної організації, яка об‘єднує компанії з управління активами (Свідоцтво від 20.11.2003 р.)

ТОВ «КУА «АЙ К‘Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» здійснює управління активами:

Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога»
Відкритого недержавного пенсійного фонду «Ніка»
Непідприємницького товариства «Об‘єднаний відкритий недержавний пенсійний фонд»
Непідприємницького товариства «Всеукраїнський відкритий недержавний пенсійний фонд «Свята Софія»
Непідприємницького товариства «Корпоративний недержавний пенсійний фонд «Корпоративний стандарт»
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фінанс аутсорсинг»
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фінвест»
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції»

ТОВ «КУА «АЙ К‘Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» здійснює адмністрування:

Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога»
Непідприємницького товариства «Корпоративний недержавний пенсійний фонд «Корпоративний стандарт»
Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Кремінь»
Відкритого недержавного пенсійного фонду «Ніка»
Непідприємницького товариства «Об‘єднаний відкритий недержавний пенсійний фонд»
Непідприємницького товариства «Всеукраїнський відкритий недержавний пенсійний фонд «Свята Софія»
Недержавного пенсійного фонду «Український пенсійний контракт»

Керівництво та персонал ТОВ «КУА «АЙ К‘Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» має багаторічний досвід діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, а також створення і функціонування недержавних пенсійних фондів.

Контакти:

Місцезнажодження: 03680, м. Київ-124, бульвар Івана Лепсе, 8, 9-й поверх
Телефон/факс: (044) 497-59-52
Електронна пошта: technology@iq-group.kiev.ua

Загальні відомості

Звітність